++NGÂN HÀNG : VIETCOMBANK

++SỐ TÀI KHOẢN: 0501000165369

++TÊN CHỦ TÀI KHOẢN: TRƯƠNG HOÀNG LONG

Thanh Toán chuyển khoản